Lavie - 9th grade camp 2019-20 'מחנה ט

 

 

 

הורים יקרים,

מחנה ט' יתקיים השנה מיום חמישי ה-16 בינואר עד יום שני ה-20 בינואר, בסוף השבוע של מרטין לותר קינג. המחנה יתקיים במחנה שנקרא ג'נבה שנמצא באורלנדו פלורידה. טופס אישור היעדרות מבי״ס ולוח הזמנים של המחנה ישלחו הנפרד. צוות המחנה יורכב מש״ש, מרכזים, אנשי צוות מההנהגה והורה מכל שבט. המחנה יהיה מאובטח ותהיה גם אחות שתצטרף לאורך כל המחנה.

עלות ותשלום:

עלות המחנה אחרי סבסוד השבט תהיה $450. יש לשלם $75 מקדמה עד ה- 10 באוקטובר כדי להבטיח מקום על הטיסה. סכום זה לא יוחזר במקרה של ביטול.  

את היתרה ($375) יש צורך לשלם עד ה- 1 בדצמבר, אחרי תאריך זה לא ניתן לקבל החזר בכלל.

כמו כן, ניתן לשלם את הסכום המלא - $450. במקרה של ביטול עד דצמבר 1יוחזר הסכום בניקוי הפיקדון - סה"כ יוחזרו $375

 

:טיסות

Delta 629L ATL to MCO, Thursday Jan 16, 2020 7:20pm-8:53pm

Delta 1516 MCO to ATL Monday Jan 20, 2020 9:20am-10:53am

 

When
January 16th, 2020 4:00 PM   through   January 20th, 2020 2:00 PM
Location
CAMP GENEVA
36540 Vía Marcia
Fruitland Park, FL 34731
United States