Lavie - Machane Shachbag 2020 מחנה שכב"ג - second payment

 Registration is closed for this event

 

הורים יקרים,

למען הבטחת השתתפות ילדכם, אנא השלימו את התשלום עבור מחנה שכב"ג

 

בתאריך 13-17 בפברואר, יתקיים מחנה שכב"ג, במחנה Greene Family Camp - Texas

במחנה ישתתפו 450 חברי שכב"ג ובוגרים מכל שבטי החוף המזרחי.

 

מטרות מחנה שכב"ג הם עיסוק בנושאים המרכזיים המלווים אותנו בהנהגה: זהות ישראלית/יהודית/ אמריקאית, דמות הבוגר, אזרחות פעילה, הגשמה, קשר לישראל, היכרות וגיבוש חניכי ההנהגה

כמו בכל שנה, יחולקו החניכים לשכבות הגיל השונות, באחוות מעורבבות ויעברו פעילויות תוכן בנושאים מגוונים.

בנוסף יערכו במחנה פעילויות מיוחדות כגון יום ספורט הנהגתי, ערב צבבה, טיול שמיניסטים ועוד

 

עלות ותשלום:

עלות המחנה אחרי סבסוד השבט תהיה $450. יש לשלם $75 מקדמה עד ה- 10 בנובמבר כדי להבטיח מקום על הטיסה. סכום זה לא יוחזר במקרה של ביטול.  

את היתרה ($375) יש צורך לשלם עד ה- 20 בדצמבר, אחרי תאריך זה לא ניתן לקבל החזר בכלל.

כמו כן, ניתן לשלם את הסכום המלא - $450. במקרה של ביטול עד דצמבר 20, יוחזר הסכום בניקוי הפיקדון - סה"כ יוחזרו $375

 

 

When
February 13th, 2020 12:00 AM   through   February 17th, 2020 12:00 AM